Bli medlem i Norsk Motorsportpresse og få pressevest, presseforsikring og id-kort for bruk på alle motorsportarrangement i hele verden.

Vi har nådd 50 60 medlemmer

Oppdatering: 9. april 2014 nådde vi 60 medlemmer.

24. juli 2013 ble medlem nummer 50 med i foreningen vår. Det er et godt bevis på hvor nødvendig denne foreningen er. I slutten av september skal vi holde årsmøte, og da skal vi legge planene for at 2014 skal bli et enda bedre år for NMP og NMP sine medlemmer.

Skryt under arrangement på Rudskogen

I helgen på Rudskogen Motorpark var vi i Norwegian Race Crew kjempefornøyd med samtlige fotografer som kom fra NMP, flinke til å ha på sine lilla vester og gi beskjed når de måtte krysse banen. Var det for tette heat sørget vi i NRC å hente dere i rescuebilene våre og kjøre dere ut rundt på banen hvor dere ville stå og inn i depot når dere ønsket det. Takk for at dere tenker på vårt ansvar som banemannskap Vi setter stor pris på god kommunikasjon og ta vare på alles interesser. Hilsen NRC.

Gatebil innfører krav om presseforsikring

(fra Gatebil.no) Noen nye regler for 2013:
For å få akkreditering til Gatebil må man være forsikret gjennom medlemskap i f.eks. Norsk Motorsportpresse, NBF, NMF, Norsk Journalistlag eller tilsvarende organisasjoner. Det går også å tegne egen ulykkesforsikring.

I tillegg til forsikring må man være på Gatebil som presse for å lage artikkel (film, foto) som publiseres i godt besøkte offentlige medier.