Gatebil innfører krav om presseforsikring

(fra Gatebil.no) Noen nye regler for 2013:
For å få akkreditering til Gatebil må man være forsikret gjennom medlemskap i f.eks. Norsk Motorsportpresse, NBF, NMF, Norsk Journalistlag eller tilsvarende organisasjoner. Det går også å tegne egen ulykkesforsikring.

I tillegg til forsikring må man være på Gatebil som presse for å lage artikkel (film, foto) som publiseres i godt besøkte offentlige medier.