Vi har nådd <strike>50</strike> 60 medlemmer

Oppdatering: 9. april 2014 nådde vi 60 medlemmer.

24. juli 2013 ble medlem nummer 50 med i foreningen vår. Det er et godt bevis på hvor nødvendig denne foreningen er. I slutten av september skal vi holde årsmøte, og da skal vi legge planene for at 2014 skal bli et enda bedre år for NMP og NMP sine medlemmer.