NMP Presseforsikring

gjensidige_logoGjensidige Forsikring har utarbeidet en presseforsikring som dekker ulykker på motorsportsarrangementer som alle medlemmer i Norsk Motorpresse får som en del av medlemskapet.

Hvem er forsikret:
Medlemmer av NMP

Forsikringen dekker:
Ulykke invaliditet: 500 000 (engangsutbetaling til forsikrede ved varig medisinsk invaliditet som følge av ulykkesskade).
Behandlingsutgifter: Maks 50 000 (Egenandel: 500)
Gjelder hele døgnet
Opphørsalder 70 år

Medlemmer skrives personlig inn i vår kollektive forsikringsavtale og medlemmer henvender seg direkte til Gjensidige ved skade eller andre spørsmål om forsikringen. Norsk Motorsportpresse betaler polisen og administrasjonskostnader knyttet til denne på vegne av medlemmene. Norsk Motorpresse har ingen ansvar eller påvirkning på skadeoppgjør, saksbehandling eller andre områder rundt forsikringen.

Skade/krav skal meldes til Gjensidige innen ett år etter at forsikrede/den som har rett til erstatningen fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet. Ellers kan retten til erstatning falle bort.

Les nøye igjennom alle vilkårene for forsikringen her (PDF).